"De geest wordt rijk door wat het ontvangt,
Het hart wordt rijk door wat het geeft"

Detachering

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

"Kies de juiste middelen en het doel zal als vanzelf worden bereikt" (Mahatma Ghandi)

 

Het vernieuwende concept van VIER blijkt het antwoord op de vele hulpvragen in het reguliere onderwijs. VIER detacheert al jaren leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel in het reguliere onderwijs. Vanwege de thans geldende regelingen is het voor directeuren van basisscholen lastig om met tijdelijk personeel te werken. VIER kan hiervoor de passende oplossing bieden, door middel van detachering van leerkrachten of ondewijsondersteunend personeel. VIER kan het antwoord zijn op de volgende vragen:

Heeft uw basisschool te maken met grote en/of complexe groepen?

Wilt u eens proberen hoe het in de praktijk werkt met de inzet van klassen- of onderwijsassistenten?

Heeft uw school leerlingen met een leerlinggebonden financiering, waarvoor u een begeleider zoekt met onderwijservaring?

Voor aanvullende, informatie, een persoonlijk gesprek of een offerte op maat, kunt u te allen tijde contact opnemen met Margot ter Huurne.